PIT-36 lub PIT-38

Wycena zlecenia na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-38.

Proszę o wypełnienie niniejszego formularza, pola obowiązkowe oznaczone są *. Po otrzymaniu formularza dokonam jego weryfikacji merytorycznej i poprawności przesłanych plików. Dopiero po tym nastąpi końcowa wycena i prześlę link umożliwiający płatność za sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-38.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z procedurami pobierania plików z historią transakcji dla poszczególnych programów / platform / procesorów płatniczych. Link do procedur znajduje się >>tutaj<<

Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926
ETL Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TAX 8 Sp.k.


Nazwisko*:

Pierwsze imię*:

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)*:

Kraj*:

Województwo*:

Powiat*:

Gmina*:

Ulica*:

Nr domu*:

Nr lokalu*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Poczta*:

Właściwy Urząd Skarbowy*:

NIP/PESEL* (1):

E-mail*:

Telefon kontaktowy*:


(1) - NIP wypełniają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
PESEL wypełniają osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczą działalności gospodarczej.

Rodzaje przychodów internetowych*:

NAZWA PROGRAMU / PROCESORATAK/NIECENA BRUTTO
BitBay - BITCOIN
BitBay - ETHEREUM
BitBay - LISK
BitBay - LITECOIN
BitBay - GAME
BitBay - DASH
BitBay - BITCOIN CASH
BitBay - BITCOIN GOLD
Kryptowaluta 1 - podaj nazwę giełdy
Kryptowaluta 2 - podaj nazwę giełdy
Kryptowaluta 3 - podaj nazwę giełdy
Ostateczny koszt rozliczenia wszystkich powyższych kryptowalut jest uzależniony od liczby transakcji lub wysokości obrotu i ustalany jest indywidualnie.
Payza
Solid Trust Pay
PayPal
Perfect Money
Payeer
ADVcash
OKPAY
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę 1
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę 2
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę 3
Program inwestycyjny 1 - podaj nazwę
Program inwestycyjny 2 - podaj nazwę
Program inwestycyjny 3 - podaj nazwę
Program inwestycyjny 4 - podaj nazwę
Program inwestycyjny 5 - podaj nazwę
Wypełnienie PIT-36
Wypełnienie PIT-38
RAZEM


Podaj poniżej informacje dodatkowe:

1) Otrzymywane inne dochody jak umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura, renta
- załącz odpowiednie PIT-11.

2) Posiadane dzieci, które trzeba rozliczyć w PIT - imię, nazwisko, PESEL.

3) Decyzja o przekazaniu 1% podatku - wszystkie dane obdarowanej organizacji.

4) Informacja o rozliczaniu się z małżonkiem - jeśli z małżonkiem, to proszę załączyć PIT małżonka.

5) Decyzja o trybie wysłania PIT do US - jeśli ma to zrobić biuro rachunkowe, to proszę podać kwotę przychodu z poprzedniego roku wraz z nr pozycji w PIT.

6) Inne informacje.Załączniki (dozwolone formaty zip, pdf, jpg, gif, png, bmp, tif, xls, xlsx, csv, doc, docx, maksymalna wielkość pojedyńczego załącznika 20MB):Pola oznaczone gwiazdką, są polami obowiązkowymi.