PIT-36

Wycena zlecenia na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36.

Proszę o wypełnienie niniejszego formularza, pola obowiązkowe oznaczone są *. Po otrzymaniu formularza dokonam jego weryfikacji merytorycznej i poprawności przesłanych plików. Dopiero po tym nastąpi końcowa wycena i prześlę link umożliwiający płatność za sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z procedurami pobierania plików z historią transakcji dla poszczególnych programów / platform / procesorów płatniczych. Link do procedur znajduje się >>tutaj<<

Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926
ETL Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TAX 8 Sp.k.


Nazwisko*:

Pierwsze imię*:

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)*:

Kraj*:

Województwo*:

Powiat*:

Gmina*:

Ulica*:

Nr domu*:

Nr lokalu*:

Miejscowość*:

Kod pocztwy*:

Poczta*:

Właściwy Urząd Skarbowy*:

NIP/PESEL* (1):

E-mail*:

Telefon kontaktowy*:


(1) - NIP wypełniają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
PESEL wypełniają osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczą działalności gospodarczej.

Rodzaje przychodów internetowych*:

NAZWA PROGRAMU / PROCESORATAK/NIECENA BRUTTO
Skyllex - odsetki od depozytu
Skyllex - program partnerski
Razzleton - odsetki od depozytu
Razzleton - program partnerski
Xabo - odsetki od depozytu
Xabo - program partnerski
Recyklix
Questra World
Atlantic Global Asset Management
Inny program - podaj nazwę
Inny program - podaj nazwę
Inny program - podaj nazwę
Inny program - podaj nazwę
Inny program - podaj nazwę
Payza
Solid Trust Pay
PayPal
Perfect Money
Payeer
ADVcash
OKPAY
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę
Inny procesor płatniczy - podaj nazwę
BitBay
Blockchain
Bitcoin - podaj nazwę
Bitcoin - podaj nazwę
Bitcoin - podaj nazwę
Wypełnienie PIT-36
RAZEM


Podaj informację na temat innych dochodów (oprócz powyższych) do rozliczenia w PIT-36*:
(np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura, renta, ...)


Załączniki (dozwolone formaty zip, pdf, jpg, gif, png, bmp, tif, xls, xlsx, csv, doc, docx, maksymalna wielkość pojedyńczego załącznika 20MB):Pola oznaczone gwiazdką, są polami obowiązkowymi.