SKELP - E-BOOKI, VIDEO

Jak opodatkować przychody internetowe otrzymane w 2016 roku? [m.in. Questra]

Jak w większości Państw na początku roku, warto pamiętać, że każdy ma nieograniczony obowiązek podatkowy wyrażony w art. 3 ust. 1 Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z treści którego wynika, że... Jak mawiał Prezydent Franklin: "Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki." Dlatego czy chcemy czy też nie, mamy obowiązek rozliczenia się z dochodów pochodzących również ze źródeł internetowych. A opodatkowanie dochodów z tych źródeł nie jest w sposób oczywisty ujęte w przepisach. Dlatego warto dowiedzieć się więcej i spać spokojnie.

MATERIAŁ STWORZONY SPECJALNIE DLA NIEFINANSISTÓW, KTÓRZY MAJĄ PROBLEMY Z UZYSKANIEM INFORMACJI O OBOWIĄZUJĄCYCH ICH PRZEPISACH PODATKOWYCH.

157 zł oszczędzasz 51% 77 zł


Jak opodatkować przychody internetowe otrzymane w 2016 roku? [m.in. Skyllex]

Zwykle o tej porze roku, przypominam, że "Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów". Tym samym czy chcemy czy też nie, mamy obowiązek rozliczenia się z dochodów pochodzących również ze źródeł internetowych. A opodatkowanie dochodów z tych źródeł nie jest w sposób oczywisty ujęte w przepisach. Dlatego warto dowiedzieć się jak to prawidłowo opodatkować i spać spokojnie.

MATERIAŁ STWORZONY SPECJALNIE DLA NIEFINANSISTÓW, KTÓRZY MAJĄ PROBLEMY Z UZYSKANIEM INFORMACJI O OBOWIĄZUJĄCYCH ICH PRZEPISACH PODATKOWYCH.

157 zł oszczędzasz 51% 77 zł