CENNIK A
USŁUGOWEGO PROWADZENIA PKPiR
DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ PROWADZONEJ INTERNETOWO

(obsługę Klientów prowadzimy internetowo lub stacjonarnie; do cen netto należy + 23% VAT)

Poz. 1.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dla działalności gospodarczej obejmującej transakcje internetowe = 400 zł netto miesięcznie
(cena obejmuje 1 walor tj.: kryptowalutę / program / platformę / procesor)
plus
za każdy dodatkowy walor tj.: kryptowalutę / program / platformę / procesor = 100 zł netto miesięcznie

Poz. 2.
Przeliczenie przychodów i kosztów uzyskania w ramach działalności gospodarczej
i przesłanie danych wraz z dokumentacją do księgowości firmy

za każdy walor tj.: kryptowalutę / program / platformę / procesor = 100 zł netto miesięcznie

 CENNIK B (ceny brutto)
DLA ZAROBKOWEJ DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEJ
PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE w 2017 r.

(obsługę Klientów prowadzimy internetowo lub stacjonarnie)

Poz. 1.
Obliczenie przez oprogramowanie e-SuperP!T.pl przychodów ze sprzedaży i kosztów zakupu do dwóch kryptowalut, na jednej giełdzie, w 2017 r. = 540 zł
plus
270 zł za każdą nastepną parę giełda/kryptowaluta

Poz. 2.
Wykonanie wyceny remanentu początkowego na jednej giełdzie, dla jednej kryptowaluty = 270 zł

Poz. 3.
Wykonanie wyceny remanentu końcowego na jednej giełdzie, dla jednej kryptowaluty = 270 zł

Poz. 4.
Sporządzenie zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-38 za 2017 r. = 97 zł

UWAGA!
Cena 270 zł odnosi się z reguły do pliku zawierającego do 1000 wierszy transakcyjnych. Ostateczny koszt rozliczenia wszystkich powyższych kryptowalut jest uzależniony od liczby kryptowalut, liczby transakcji lub wysokości obrotu i ustalany jest indywidualnie. Przy większej liczbie walorów istnieje możliwość negocjacji ceny.

 CENNIK C
USŁUG ROZLICZENIA ROCZNEGO -> PIT

(świadczonych internetowo lub stacjonarnie)

LP

ZAKRES USŁUGI

CENA
BRUTTO

UWAGI

1

Sporządzenie zeznania rocznego PIT-37 *)

od 100 zł

Cena uzależniona od ilości dokumentów

*) Nie obejmuje przychodów i kostów uzyskanych na platformach internetowych

2

Sporządzenie załączników do PIT-37

10 zł
(każdy)

-

3

Sporządzenie zeznania rocznego PIT-36 *)

od 150 zł

Cena uzależniona od ilości dokumentów

*) Nie obejmuje przychodów i kosztów uzyskanych na platformach internetowych

4

Sporządzenie załączników do PIT-36
 

10 zł
(każdy)

-

5

Sporządenie zeznania rocznego PIT-38 *)

od 150 zł

Cena uzależniona od ilości dokumentów

*) Nie obejmuje przychodów i kosztów uzyskanych na platformach internetowych

6

Sporzadzenie załączników do PIT-38

10 zł
(każdy)

-

7

Rozliczenie strat za lata ubiegłe

50 zł
(każdy rok)

-

8

Doradztwo podatkowe dla Inwestorów

od 369 zł (godzina)

Stacjonarnie w Kancelarii lub
zdalnie via Skype

 


 

CENNIK D
USŁUG DORADCY PODATKOWEGO

(świadczonych stacjonarnie lub via Skype)

LP

ZAKRES USŁUGI

CENA
NETTO

UWAGI

1

Sporządzanie pisemnych opinii oraz wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych

od 250 zł

Cena uzależniona jest od złożoności problemu i uzgadniana indywidualnie

2

Sporządzenie indywidualnego pisemnego zapytania do Krajowej Informacji Podatkowej w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego

od 300 zł

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od złożoności zapytania

3

Pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych

od 300 zł

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od złożoności sytuacji

4

Reprezentacja przed organami podatkowymi, skarbowymi, ZUS-em i sądami administracyjnymi

od 500 zł

Cena uzgadniana jest indywidualnie

5

Reprezentacja podczas kontroli podatkowej

od 500 zł

Cena uzgadniana jest indywidualnie

6

Sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg i innych pism w zakresie postępowania podatkowego i administracyjnego

od 100 zł

Cena uzgadniana jest indywidualnie

7

Sporządzanie skarg do sądów administracyjnych

od 1000 zł

Cena uzgadniana jest indywidualnie

8

Sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych

od 50 zł

Cena uzgadniana jest indywidualnie

9

Pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej

1) 150 zł (godzina)

2) Gratis**)

**) Dla Klientów, którzy zdecydują się powierzyć naszej Kancelarii prowadzenie księgowości

10

Pomoc przy samodzielnym prowadzeniu ksiąg podatkowych

150 zł (godzina)

-

11

Weryfikacja ksiąg podatkowych

od 50 zł
(miesiąc)

Cena uzależniona jest od ilości dokumentów i ustalana jest indywidualnie

12

Standardowe konsultacje podatkowe

369 zł (godzina)

-

13

Specjalistyczne konsultacje podatkowe

1000 zł (godzina)

-