REKOMENDACJE - NAJNOWSZE

Jako Prezes firmy jestem pewny całkowicie, że 16 lat temu podjąłem słuszną decyzję oddając nadzór nad sprawami finansowymi pani Barbarze

Niektórzy klienci stają się dobrymi znajomymi choć nadal zwracamy się do siebie Pani-Pan napisał Pan Prezes "04M" w rekomendacji pt. 16 LAT TEMU SŁUSZNA DECYZJA.


Koniec roku zawsze wiąże się z podsumowaniem i oceną dokonań minionego okresu, ale także zmusza do refleksji czy mogliśmy dokonać więcej a może inaczej, czy aby otoczyliśmy się odpowiednimi ludźmi, bo przecież firmę tworzą ludzie. Jako Prezes firmy wiem na pewno, że zmiany są potrzebne, ale jednego jestem pewny całkowicie, że 16 lat temu podjąłem słuszną decyzję oddając nadzór nad sprawami finansowymi pani Barbarze Mierosławskiej jako Doradcy Podatkowemu.

Początkowo prowadziłem działalność wraz z małżonką jako osoba fizyczna i to był czas gdy Pani Barbara cierpliwie wprowadzała nas w tajniki zagadnień wprost niepojętych. 
To osoba, która od początku utwierdzała człowieka w przekonaniu, że trzeba iść do przodu, piąć się coraz wyżej, a napotkane po drodze trudności traktować tylko jako nowe doświadczenia życiowe. Nawet kontrole Urzędu Skarbowego, których swego czasu doświadczaliśmy sporo, traktowaliśmy dzięki Pani Barbarze jako nieodłączny element naszej działalności, która od zawsze wiąże się ze zwrotem podatku VAT - taka branża.

Ta przesympatyczna Pani Barbara, mądra, pracowita, lubiąca ludzi, twardo broniąca naszych, podatników praw, ale też stojąca na straży przestrzegania przez nas obowiązków. Swoją postawą życiową mobilizuje nas do podejmowania nowych wyzwań, od razu perspektywicznie przedstawiając, co może być efektem wdrożenia nowego pomysłu. Ta Jej odwaga nie raz skróciła okres podejmowania przez nas decyzji, czego dowodem jest między innymi zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o. na której czele teraz stoję.

Jeżeli ktoś ma problem i waha się czy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć pracę na własny rachunek czy nie, komu powierzyć sprawy księgowe, kadrowe i wszystkie inne związane z prowadzeniem działalności, to polecam Panią Barbarę Mierosławską i Jej Kancelarię.  Po 16 latach mam moralne prawo a nawet obowiązek, ponieważ sam staram się działać profesjonalnie i wspieram innych profesjonalistów, a ten okres współpracy jest na to najlepszym dowodem.

Dziękując Pani Barbarze za te wszystkie lata, za jej pozytywną energię, za to że każdy człowiek jest dla Niej ważny, mamy nadzieję na dalszą współpracę na tym lub wyższym poziomie, bo ciągle wprowadza jakieś innowacje, utwierdzając nas tym samym, że jesteśmy w dobrych rękach i możemy zająć się rozwojem naszej firmy.

Z pozdrowieniami dla wszystkich pracowników, którzy dzielnie
realizują wytyczne i trzymają poziom wyznaczony przez
Doradcę Podatkowego Panią Barbarę Mierosławską.

Prezes "04M" Sp. z o.o. Marek Jarzycki
wraz z pracownikami

04m@04m.eu
21 grudzień 2012